Category: Opinie

Renta rodzinna

Renta rodzinna Renta rodzinna jest świadczeniem pieniężnym z tytułu utraty zarobków z przyczyny śmierci żywiciela rodziny. Należy się uprawnionym członkom rodziny osoby, posiadającej w chwili śmierci przyznane uprawnienia do emerytury bądź do renty z tytułu niezdolności do swej pracy albo na przykład spełniała konieczne ku temu wymagania. Renta rodzinna przysługuje jeszcze uprawnionym członkom rodziny osoby, jaka w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny bądź świadczenie przedemerytalne albo zmarła po upływie 18 m-cy od ustania okresów umożliwiającychLearn More

© 2023: Fenomen telenoweli | Easy Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress